Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021

Klasy 1 - 3

Linki: klasy 4 - 5; klasy 6 - 7; klasy 8

PONIEDZIAŁEK

 G  Ia Ib  IIa   IIb  IIIa IIIb 
 1  ed. wcz. ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  j. angielski
 2  ed. wcz. ed. wcz.  ed. wcz.  j. angielski  ed. wcz.  ed. wcz.
 3  ed. wcz. ed. wcz.  j. angielski  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.
 4  informatyka  j. angielski  religia  ed. wcz.  ZK  ed. wcz.
 5  ed. wcz.  w-f s  log  ZK    
 6            
 7            
8            

WTOREK

 G  Ia Ib  IIa   IIb  IIIa IIIb 
 1  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  w-f sg  ed. wcz.
 2  w-f s  ed. wcz.  w-f sg  ed. wcz.  ed. wcz.  religia
 3  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.
 4  ZK  ZK  ed. wcz.  religia  ed. wcz.  ed. wcz.
 5      religia  log  j. angielski  ZK
 6            
 7            
8            

ŚRODA

 G  Ia Ib  IIa   IIb  IIIa IIIb 
 1  ed. wcz.  w-f s  ed. wcz.  w-f sg  ed. wcz.  ed. wcz.
 2  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.
 3 religia  informatyka  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz. ed. wcz. 
 4  j. angielski  ed. wcz.  informatyka  ed. wcz.  ed. wcz.  j. angielski
 5  log  religia  w-f s    j. angielski  w-f sg
 6          log  
 7            
8            

CZWARTEK

 G  Ia Ib  IIa   IIb  IIIa IIIb 
 1  w-f sg  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  informatyka  ed. wcz.
 2  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  w-f sg
 3  ed. wcz.  religia  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.
 4  j. angielski  ed. wcz.  ed. wcz.  w-f sg  w-f s  religia
 5  ed. wcz.  w-f s    religia    log
 6            
 7            
8            

PIĄTEK

 G  Ia Ib  IIa   IIb  IIIa IIIb 
 1  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.
 2  ed. wcz.  ed. wcz.  j. angielski  W-f sg  ed. wcz.  ed. wcz.
 3  ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz.  j. angielski  ed. wcz.  ed. wcz.
 4  religia  j. angielski  w-f s  ed. wcz. w-f sg informatyka
 5  w-f s  log  ZK  informatyka rreligia w-f s
 6            
 7            
8