Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE: 

VIII edycji ogólnopolskich olimpiad

Regulaminy VIII edycji ogólnopolskich olimpiad skierowanych do uczniów szkoły podstawowej: