Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Zarząd Rady Rodziców

      Zgodnie z Regulaminem wyboru Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach nastąpił w wyniku tajnego głosowania wybór Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.

Skład Zarządu Rady Rodziców:
  
  • przewodnicząca:                    
  • zastępca przewodniczącej:  
  • sekretarz:                                 
  • skarbnik: