Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Lp. Nazwa  Data
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2020 r.
2 Spotkanie z Radą Rodziców  
3 Zebranie z rodzicami, wybór Rady Rodziców  
4 Wybory samorządu uczniowskiego  
5 Spotkanie uczniów z policjantem  
6 Dzień Edukacji Narodowej - akademia 14.10.2020 r.
7 Europejski Dzień Języków Obcych wrzesień / październik 2020 r.
8 Pasowanie na ucznia październik 2020 r.
9 Zebrania  
10

Święto Niepodległości

11 listopada 2020 r.
11
  • wieczór pieśni patriotycznych
  • Światowy Dzień Pluszowego Misia
listopad 2020 r.
12 Andrzejki (dyskoteka szkolna) 30 listopada 2020 r.
13 Mikołajki 06.12.2020 r.
14 Jasełka  grudnia
15 Wigilia szkolna 20 grudnia
16 Walentynki 15 lutego
17 Dzień Babci i Dziadka luty 2021
18 Konkurs ozdób świątecznych grudzień
19 Zebranie - powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach za I semestr.  
20 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r. 
21 Wywiadówka - I półrocze  
22 Ferie zimowe. 1 - 14 lutego  2021 r. 
23 Zabawa Karnawałowa luty 2021 r. 
24 Pierwszy Dzień Wiosny 22 marca 2021 r. 
25 Święto Patrona 24 marca 2021 r. 
26 Zebranie w klasach VIII-informacja o procedurach egzaminacyjnych  
27 Rekolekcje marzec / kwiecień
28 Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego marzec
29 Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 6 kwietnia 2021 r. 
30 Egzamin ósmoklasisty
  1. Język polski –  25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. Matematyka –  26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
  3. Język obcy nowożytny –  27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00   link >>>
31 Zebranie - powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych.  
32 Majowe Święta maja 2021 r.
33 Dzień Rodziny maja 2021 r.
34 Dzień otwarty marca 2021 r.
35 Dzień Dziecka 1 czerwca 2021 r.
36 Konferencja klasyfikacyjna  czerwca 2021 r.
37 Wycieczki klasowe  od 14.06.2021 r.
38 Piknik rodzinno-profilaktyczny  czerwca 2021 r.
39 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r. 
40 Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.