Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262925

Regulamin  przerw  międzylekcyjnych 

 

1. Sygnał dzwonka oznajmia zakończenie lekcji przez nauczyciela  i rozpoczęcie przerwy. Uczniowie mogą wychodzić z sal lekcyjnych po zezwoleniu nauczyciela.

2. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach i holach.

3. W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela.

4. W czasie przerw nie wolno zachowywać się niewłaściwie (np.: krzyczeć, biegać, popychać, itp.), aby nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

5. Przerwy uczniowie spędzają obok sal , w których będą mieli  kolejną lekcję.

6. Przed zajęciami z wychowania fizycznego uczniowie czekają na dzwonek przed przebieralnią.

7. Po dzwonku, uczniowie mają obowiązek ustawienia się parami przed salą lekcyjną i czekają na przyjście nauczyciela.

8. Na klatkach schodowych należy przemieszczać się prawą stroną zachowując szczególną ostrożność (nie wolno  np.: popychać się, biegać, przebywać bez potrzeby na schodach i półpiętrze)

9. Uczniom nie wolno siadać na parapetach, poręczach, schodach.

10. Obowiązuje zakaz otwierania okien i wychylania się przez nie.

11. Każde zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu  uczniów podczas przerwy np.: pobicie, zastraszanie, niebezpieczne zabawy, itp. należy zgłosić nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub pedagogowi.

12. Uczniowie muszą respektować polecenia nauczycieli dyżurujących i innych pracowników szkoły.

13. Uczniowie podczas długiej przerwy spożywają obiad na stołówce szkolnej pod opieką nauczycieli świetlicy lub przebywają na korytarzach szkolnych pod opieką nauczyciela dyżurującego.

14. Obowiązuje zakaz wychodzenia poza budynek szkoły.

15. Uczniów obowiązuje zakaz  gromadzenia się w toaletach i przebywania w nich bez wyraźnej potrzeby.

16. Uczniowie są  zobowiązani  do dbałości o porządek i czystość na terenie szkoły.

17. W pełnieniu dyżurów nauczycielom mogą pomagać uczniowie wyznaczeni przez Samorząd Uczniowski. W zakresie porządku wszyscy uczniowie zobowiązani są do wypełniania poleceń uczniów dyżurujących. Uczniowie dyżurujący mają obowiązek zgłaszania wszelkich uwag nauczycielom dyżurującym.

18. Wobec uczniów nieprzestrzegających regulaminu będą stosowane kary przewidziane w Regulaminie oceniania zachowania i w Statucie Szkoły.