Szkoła Podstawowa nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Polish English French German Italian Russian

Dobra Szkoła

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 20 - 13 05

7

13 10 - 13 55

8

14 00 -14 45

Fundacja Rosa

Klub Wolontariusza

Nasze - "Certyfikaty"

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1262928

Informacje ogólne na rok szkolny 2016/2017

 

I   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: 

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

 

3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

Priorytety szkolne

1. Podnosimy efekty kształcenia poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych.

2 .Nie akceptujemy żadnej formy przemocy w szkole.

3. Współpracujemy z rodzicami w trosce o prawidłowy rozwój ucznia.

4. Odkrywamy i rozwijamy talenty i pasje.

5. Podejmujemy działania na rzecz wspierania uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

6. Organizujemy  proces edukacyjny w sposób sprzyjający uczeniu się. Wspomagamy rozwój ucznia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

7. Realizujemy Program wychowawczy i profilaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem  przeciwdziałaniu agresji i przemocy.

8. Respektujemy  normy społeczne.

9. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji  obowiązku szkolnego.

 

Liczba oddziałów i przydział wychowawstw2016/17. Informacja o przewidywanym stanie ilościowym klas, wychowawcach.

Lp.

Klasa

Wychowawca 

Liczba uczniów w klasie

1

I

Serweta Ewa

           13

2

II a

Gurowiec Barbara

           20

3

 II b

Feliszewska Katarzyna / Katarzyna Wojdas

           22

4.

 III a

Urban Ewa

           26

5.

III b

Urbańczyk Anna

           24

6.

IV a

Psonka Agata

           18

7.

IV b

Kocjan Joanna

           16

8.

V a

Studentkowska Anna

           22

9.

V b

Kusaj Tatiana / Monika Niedbał

          21

10.

V I a

Kukuła Beata

          18

11.

VI b

Lebiocka Renata

          24

 

Nauczyciele i przedmioty nauczania 2016/17

Informatyka, wf ( 4b,5b) –  mgr Marek Zawadzki

Wczesnoszkolna - mgr Ewa Serweta, mgr Renata Urbańczyk, mgr Ewa Urban, mgr Katarzyna Feliszewska / mgr Katarzyna Wojdas

Język niemiecki – mgr Katarzyna Łozińska

Religia –  mgr Katarzyna Dyszy

Pedagog szkolny (Zajęcia logopedii w klasach młodszych tylko z orzeczeniem lub opinią) - mgr Beata Fryc

Matematyka –  mgr Renata  Lebiocka

Technika, wf  – mgr Anna Studentkowska

Plastyka – mgr Bożena Jach

Język polski - mgr Beata Dzierżanowska-Kukuła ( 5a,5b,6a,4b+ 2g.indywidualne)

Język polski, biblioteka - mgr Agata Psonka (4a,6b)

Muzyka, wczesnoszkolna – mgr Barbara Gurowiec

Historia - mgr Tatiana Kusaj / mgr Patrycja Gwoździewicz

Przyroda - mgr Tatiana Kusaj ( 5b,6a,6b) i mgr Monika Niedbał (5a,4a,4b)

J. angielski - mgr Joanna Kocjan i mgr Patrycja Bentkowska( 3a,3b,1 g. indywidualne)

Na świetlicy opiekę nad dziećmi będą sprawować:

 mgr Anna Brdak - Krupa , mgr Aneta Tarczewska i mgr Monika Niedbał

 mgr Justyna Kacperczyk – nauczyciel wspomagający.

 mgr Justyna Ziętek - nauczyciel wspomagający.

Zajęcia pozalekcyjne:

Są to zajęcia bezpłatne, organizowane dla uczniów naszej szkoły, wymagające zgody rodziców na uczestnictwo w tych zajęciach.

Ponadto za zgodą Organu Prowadzącego – Wójta Gminy  Mierzęcice w naszej szkole kontynuujemy nauczanie dodatkowego języka obcego - j. niemieckiego.

 

Zajęcia wspomagające są organizowane także ze wskazaniem nauczyciela przedmiotu.

Uczeń/rodzic jeżeli rezygnuje z takiej formy bezpłatnej pomocy uczniowi zgłasza ten fakt pisemnie do wychowawcy. W przypadku braku zgłoszenia zajęcia dla ucznia wymagającego wsparcia są obowiązkowe.

 

Ocenianie uczniów także uczniów klas starszych ma w tym roku także roku charakter opisowy ( krótkiej informacji) i wyrażony cyfrą. Szczegółowe kryteria oceniania z każdego przedmiotu nauczyciel podaje uczniom na początku  roku szkolnego, a ogólne założenia oceniania ujęte są w Statucie Szkoły.

W tym roku szkolnym uczeń ma prawo poprawy sprawdzianu, kartkówki tylko w  szczególnych warunkach usprawiedliwienia –o możliwości poprawy decyduje nauczyciel poszczególnego przedmiotu. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na umówiony termin poprawy oceny uniemożliwia jego poprawę.

 

 

Pozostałe zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły to:

 

Nauczyciel prowadzący

Rodzaj zajęć

Rodzaj zajęć

Gurowiec Barbara

 ,,Zajęcia wspomagające  w klasie IIa” - 1h

,,Zajęcia muzyczne”

Klasa IIa  - 1h

Klasy IV - VI - 1h   

Urbańczyk Renata

,,Zajęcia wspomagające  w klasie III b” - 1h 

,,Zajęcia muzyczno-ruchowe ”

Klas-III b - 1h

Zajęcia teatralne” klasa IIb - 1h

Urban Ewa

,,Zajęcia wspomagające  w klasie III a - j polski” - 1h 

,,Zajęcia wspomagające  w klasie III a - matematyka” - 1h 

,,Zajęcia ruchowe”

Klasy - III a - 1h

Serweta Ewa

,,Zajęcia wspomagające  w klasie I - j polski”- 1h 

,,Zajęcia wspomagające  w klasie I - matematyka” - 1h 

,,Koło plastyczne” 

Klasa I - 1h

Justyna Ziętek

,,Zajęcia rozwijające” - 1h

,,Zajęcia wspomagające” - 1h

klasa II

,,Zajęcia manualne”

Klasy I - III - 1h

Feliszewska Katarzyna / Katarzyna Wajdzik Wojdas

,,Zajęcia wspomagające  w klasie II b - j polski” - 1h 

,,Zajęcia wspomagające  w klasie II b - matematyka” - 1h 

,,Zajęcia plastyczne”

Klasy I - 1 h 

Kukuła Beata

 ,,Zajęcia wspomagające  -

 j. polski” kl. V a i V b - 1h 

,,Zajęcia czytelnicze ” kl. IV- VI - 1h 

,,Zajęcia rozwijające- polski  w klasie VI a” 1h

 

Psonka Agata

,,Zajęcia wspomagające  -

 j. polski” kl. IV a i IV b - 1h 

,,Zajęcia wspomagające  -

 j. polski” kl. IV a - 1h 

,,Zajęcia rozwijające- polski  w klasie VI b” 1h

 

Joanna Kocjan

,,Zajęcia wspomagające  -

 j. angielski” kl. IV-V - 1h 

,,Zajęcia wspomagające  -

 j. angielski” kl. VI - 1h 

,,Zajęcia wspomagające  -

 j. angielski” kl. I i II  - 1h 

,,Zajęcia z uczniem zdolnym- j. angielski” 

 Klasy V - VI - 1h

Patrycja Bentkowska

,,Zajęcia wspomagające  -

 j. angielski” kl. III - 1h

 

Katarzyna Łozińska

 ,,Zajęcia wspomagające  -

 j. niemiecki” kl. V-VI - 1h

,,Zajęcia z uczniem zdolnym - j. niemiecki” 

 Klasy V - VI - 1h

Lebiocka Renata

 ,,Zajęcia wspomagające  -

 matematyka” kl. IV - 1h

 ,,Zajęcia wspomagające  -

 matematyka” kl. V - 1h

,,Zajęcia wspomagające  -

matematyka” kl. VI - 1h 

,,Zajęcia z uczniem zdolnym - matematyka”

 Klasy IV - VI - 1h

Kusaj Tatiana/

 

,,Regionalizm- poznajemy obyczaje naszego regionu” klasy IV-VI 1h 

„Koło historyczne” klasy IV - VI - 1 h

,,Koło przyrodnicze ”

Klasy  V - VI. -1h

Monika Niedbał

„Zajęcia rozwijające – przyroda”

Klasy IV - 1h

„Zajęcia przyrodnicze  klasy IV ab i Va”

„Zajęcia manualne”- klasy I - III - 1h

Studentkowska-Tokarska Anna

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 

Klasy IV - VI - 3 h

 

Justyna Kacperczyk

,,Zajęcia integracyjne-” kl. V -1h

,,Zajęcia gier i zabaw edukacyjnych”  kl. V - 1h

 

Fryc Beata

,,Jak poradzić sobie z dysleksją – gry i zabawy ogólnorozwojowe” 

Klasy IV - VI - 1h

„Zajęcia logopedyczne” Klasy I - III

(wszystkie dzieci z opinią i orzeczeniem PPP)

 Katarzyna Dyszy

,,Zajęcia przygotowujące uczniów do turnieju wiedzy pożarniczej ”

 Klasy IV - VI - 1 h

,,Obyczaje naszego regionu”  

Klasy I - IV - 1 h

Aneta Tarczewska

„Mam hobby- rozwijanie zainteresowań dzieci”

Klasy I - III - 1h

,,Poznajemy tajniki zdrowego odżywiania się” 

Klasy I -  III

Anna Brdak- Krupa

 „Zajęcia recytatorskie” 

 Klas I - III .- 1 h

,,Koło przyrodnicze”

Klasy I - III - 1 h

Marek Zawadzki

,,Koło informatyczne”

Klasy IV - V - 1 h 

,,Koło informatyczne”

Klasy VI - 1 h

 

 

Kalendarz roku szkolnego. Szczegółowy Kalendarz –strona internetowa szkoły

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2016 r. 

2

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 01.01.2017 r. 

3

Ferie zimowe:

16 styczeń- 29 styczeń  2017 r. 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwiecień - 18 kwietnia 2017 r. 

5

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r. 

6

Ferie letnie

24 lipca- 31 sierpnia 2017 r. 

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej, pedagoga, świetlicy,  logopedy – ustalenie zgodnie z potrzebami uczniów  i deklaracjami rodziców.

 

 Przydział gabinetów do opieki.

Gabinet

Opiekun 

Sala gimnastyczna

Anna Studentkowska -Tokarska

Świetlica szkolna

 Anna Brdak -Krupa, Aneta Tarczewska,

Monika Niedbał

Gabinet pedagoga i pielęgniarki

Beata Fryc

Biblioteka

Agata Psonka

11

Joanna Kocjan, Katarzyna Łozińska

12

Tatiana Kusaj

13

Beata Dzierżanowska-Kukuła

20. na terenie  Gimnazjum

Renata Lebiocka Agata Psonka

Pokój nauczycielski

Dyszy Katarzyna ,Monika Niedbał

3

Ewa Urban

4

Barbara Gurowiec

7.-gimnazjum

Ewa Serweta

6.- gimnazjum

Katarzyna Feliszewska ,Aneta Tarczewska

8.

Katarzyna Feliszewska

14.

Marek Zawadzki/Renata Lebiocka/Agata Psonka

7

Jolanta Kocot

1

Janina Czerwińska

Sala pingpongowa- przebieralnia

 Anna Studentkowska –Tokarska/Marek Zawadzki

6

Renata Urbańczyk

Przebieralnia w-f

Anna Studentkowska –Tokarska/Marek Zawadzki

 

 Działania wychowawczo - opiekuńcze i profilaktyka.

1.Program wychowawczy -  opracowany przez zespół nauczycieli i zaakceptowany przez rodziców na podstawie przeprowadzonych ewaluacji oraz wniosków rodziców i uczniów .Zatwierdzany do 15 września 2016 roku.

2.Program profilaktycznyi - opracowany przez zespół nauczycieli i zaakceptowany przez rodziców na podstawie przeprowadzonych ewaluacji oraz wniosków rodziców i uczniów .Zatwierdzany do 15 września 2016 roku.

Współpraca z rodzicami.

 Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami odbywać się będą  raz w miesiącu w formie wywiadówek lub konsultacji

 organizowanych w godzinach popołudniowych (16:30 ) przy udziale wszystkich nauczycieli.

Termin

Cel

wrzesień

- zapoznanie z SO

- ustalenie planu pracy wychowawczej

- wybór do R. R.

- zapoznanie z  najważniejszymi zapisami Statutu

- diagnoza środowiska rodzinnego uczniów ,oferta zajęć pozalekcyjnych

- Wywiadówka  5.09.2016

październik

- Działania  nauczycieli w Zespołach Przedmiotowych celem podnoszenia efektywności pracy nauczycieli

- program Wychowawczy i Profilaktczny

- realizacja zajęć pozalekcyjnych

- plan wycieczek .Konsultacje 5.10.2016

- organizacja imprez klasowych ,- konsultacje z rodzicami,

listopad

- Konsultacje 7.11.2016

- omówienie zachowania uczniów

- informacja o bieżących ocenach z poszczególnych przedmiotów.

grudzień

- informacja o ocenach oraz  przewidywanych ocenach niedostatecznych

- Wywiadówka 5.12.2016

styczeń

 

oceny I semestr, występ artystyczny dla rodziców,

Wywiadówka 12.01 2017 

luty

Podsumowanie działań  nauczycieli w Zespołach Przedmiotowych ocena efektywności pracy nauczycieli. Konferencja podsumowująca I półrocze.

marzec

- Konsultacje dla rodziców 14.03.2017

Konkurs Marzanna, Podsumowanie pracy I semestr 

kwiecień

 

- Konsultacje dla rodziców 10.04.2017

maj

- proponowane oceny na zakończenie roku szkolnego.

- Wywiadówka18.05.2017r.

 

maj/ czerwiec

- przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole - rodzice przyszłych uczniów kl. I Wywiadówka dla rodziców przyszłych uczniów kl.I

czerwiec

Konferencja klasyfikacyjna 14.06.2017 rok.

Podsumowanie pracy za cały rok –spotkanie z Radą Pedagogiczną.

lipiec

Podsumowanie pracy za cały rok –spotkanie z Zarządem Rady Rodziców.

  

Inne formy współpracy

Forma współpracy

Odpowiedzialny

Wybory do Rady Rodziców i prezydium rady - do 15 września

przewodniczący R. R., dyrektor

Zatwierdzenie przez R. R. programu wychowawczego, profilaktycznego, planu pracy szkoły i zmian w statucie – do 15 września

przewodniczący R. R., Rada Rodziców, dyrektor

Spotkania z wychowawcami, materiały na zebrania

Wychowawcy, pedagog, dyrektor

Pomoc rodzicom uczniów z problemami

Pedagog, wychowawca, dyrektor

 

Ewaluacja

Ewaluacja wewnętrzna

 W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia.

5 –22 .12 2016r. - opracowanie koncepcji ewaluacji;

2.01 –1.04 2017r.- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego;

do 20. 05. 2017r. – sporządzenie raportu z ewaluacji i jego prezentacja; 

Bezpieczeństwo uczniów przebywających w   świetlicy szkolnej.

 5 –22 .12 2016r.. - opracowanie koncepcji ewaluacji

 2.01 –1.04 2017r – przeprowadzenie badania

 do 20. 05. 2017r.. – sporządzenie raportu ewaluacyjnego i jego prezentacja; 

 

Godziny pracy biblioteki.

Nauczyciel 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

A.Psonka

Ustalenia zgodnie z potrzebami

10 godzina w stosunku tygodniowym

 

 

 

 

 

Godziny pracy pedagoga.

 Nauczyciel 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Beata Fryc

 

Ustalenia zgodnie z potrzebami

25 godzin w stosunku tygodniowym 

 

 

 

      Godziny pracy Beaty Fryc  ustalone będą zgodnie z potrzebami szkoły  w każdym dniu tygodnia.

 Godziny pracy świetlicy.

 Nauczyciel 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Anna Brdak-Krupa

zgodnie z deklaracjami rodziców

26h+2h ( za cały tydzień)

zgodnie z deklaracjami rodziców

26h+2h

zgodnie z deklaracjami rodziców

26h+2h

zgodnie z deklaracjami rodziców

26h+2h

zgodnie z deklaracjami rodziców

26h+2h

Aneta Tarczewska

- zgodnie z deklaracjami rodziców

26h+2h

(za cały tydzień)

zgodnie z deklaracjami rodziców

26h+2h r

zgodnie z deklaracjami rodziców 

26h+2h

zgodnie z deklaracjami rodziców

26h+2h

zgodnie z deklaracjami rodziców

26h+2h

Monika Niedbał

- zgodnie z deklaracjami rodziców

10h+1h

(za cały tydzień)

- zgodnie z deklaracjami rodziców

10h+1h

(za cały tydzień)

- zgodnie z deklaracjami rodziców

10h+1h

(za cały tydzień)

- zgodnie z deklaracjami rodziców

10h+1h

(za cały tydzień)

- zgodnie z deklaracjami rodziców

10h + 1h (za cały tydzień)

nauczyciel Gimnazjum

½ etatu

 

 

 

 

Godziny pracy pielęgniarki.

 Nauczyciel 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Zofia Kubik

cały dzień

-

cały dzień/Gimnazjum

-

-

 

Godziny pracy logopedy.

poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Beata Fryc

Realizacja zgodnie z Orzeczeniem lub opinią PPPP i zgodą rodzica. Zgodnie z potrzebami.

 

 

 

 

Baza szkoły ;pomieszczenia klasowe - 8 dużych sal lekcyjnych+ 1 duża sala lekcyjna oraz 2 mniejsze sale od Gimnazjum ,biblioteka , sala ping-ponga, sala gimnastyczna , sklepik szkolny, szatnia, gabinet pedagoga i higienistki szkolnej( poniedziałki), doraźnie Sala Gimnastyczna Gimnazjum, świetlica ze stołówką .przebieralnia na w-f

System pracy- jednozmianowy.

Wyposażenie  ;  wszystkie klasy na terenie naszej szkoły posiadają tablice multimedialne .Sala komputerowa to 12 komputerów.

We wszystkich klasach ławki i krzesła dostosowane są do wzrostów dzieci. Posiadamy liczne  pomoce dydaktyczne z których na bieżąco korzystają nauczyciele. 

 

Pragnę podziękować rodzicom , którzy w ubiegłym roku pomagali na bieżąco w organizacji licznych przedsięwzięć szkolnych , co nie oznacza że liczymy na dalszą tak owocną współpracę w tym roku szkolnym.  

 

1. Ubezpieczenia dzieci -33 zł- wybranej kwoty indywidualnie .Firmę wybrano na zebraniu spotkaniu podsumowującym RR dnia 27.06.2016 roku  Aviva -płatne do 20.09.2016.

Apeluję o ubezpieczanie swoich dzieci ze względu na wyjazdy uczniów na wycieczki.

W przypadkach braku ubezpieczenia ucznia szkoła jest zobowiązana do dokonania doraźnego ubezpieczenia nieubezpieczonego ucznia co w konsekwencji podraża koszt zainteresowanego ucznia przy wyjazdach.

Szkoła nie otrzymuje prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci .

2. Składki na Radę Rodziców (sporządzenie listy deklaracji kwoty).

3. Płatność za obiady (3 zł 00 gr-. dziennie; z odliczeniem w następnym miesiącu nieobecności uczniów zgłoszonych przez rodzica ,jednodniowe nieobecności nie podlegają zwrotowi, odliczenie od następnego dnia po zgłoszeniu.). Płatności do 10 dnia każdego miesiąca (w przypadku trudności finansowych indywidualne zgłoszenie terminu zapłaty). 

4. Zapytanie o: wyjazdy do kina, teatru, zajęcia wyjazdowe  (płatne w całości przez rodziców – koszt ok. 30-38 zł) 

5 .Zebranie pieniędzy na imprezy wychowawcze i dydaktyczne na terenie szkoły (teatry, audycje muzyczne, wystawy zoologiczne)/ Dwie płatności po 10zł, jedna na każde półrocze czy zbieranie jednostkowe za bilety? Teatrzyki niektóre występy muszą być organizowane w grupach klas I-III i IV-VI. 

 6.Zwrócić uwagę dzieciom na przechodzenie przez jezdnię w miejscach dozwolonych i tylko w obecności pracownika szkoły “Stop” oraz na zatrzymywanie się w bramie szkoły. 

7.Rodzice zobowiązani są złożyć deklaracje o uczęszczaniu jego dziecka na zajęcia pozalekcyjne i na świetlicę szkolną .Decyzja o uczęszczaniu na zajęcia powinna być przemyślana i przedyskutowana z dzieckiem.  Proszę o szczegółowe uzupełnianie kart. zgłoszeniowych- szczególnie dotyczy to uczniów klas młodszych. 

8. Świetlica czynna  do godziny  8.00 do 16.00. Pierwszeństwo w przyjęciach stałego przebywania na świetlicy  ( Regulamin Świetlicy ) mają dzieci rodziców  pracujących. Ten sam czynnik  dotyczy  przyjmowania do spożywania obiadów. 

9. Przestrzegać należy zasad postępowania w przypadku zwalniania dziecka z zajęć lub , gdy dziecko źle się czuje – wypis w sekretariacie szkoły , powiadomienie rodzica telefonicznie .

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu samochodami na plac szkolny rodziców uczniów . 

11. Uwagi i wnioski  rodziców – przekazanie wychowawcy i przedstawicielom poszczególnych klas (wybranym w poszczególnych klasach rodzicom)

12. Omówienie i podpisanie kontraktów klasowych oraz kart uaktualnienie lub wypisanie informacji o uczniu w klasach z wychowawcą. Zaplanowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów na Zieloną Szkołę. 

13. ,,Szklanka mleka „ – I półrocze –( podane będzie po ustaleniach ilości kolorowego mleka z rodzicami)  – dopłata do kolorowego mleka . 

14. „Owoce w szkole„ deklaracje rodziców klas I-III bezpłatnie. 

15. Bilety miesięczne./ 3km klasy I-IV - 4km klasy starsze. 

16 . Zagrożenia płynące z Internetu- wskazanie na pełną kontrolę poczynań dziecka. 

17. Książki –podręczniki. Nauczyciele rozeznają sytuację  w brakach i podejmują  działania zmierzające do ułatwienia rodzicom zakup brakujących podręczników czy ćwiczeń. 

18. Uprasza się o nie chodzenie po korytarzach i szkole w czasie przyprowadzania i oczekiwania na dzieci. Proszę oczekiwać na pociechy przy wejściu do szatni lub w szatni lub na loży czerwonej. 

Spotkania z wychowawcami .

 

Klasa

Wychowawca

Numer Sali spotkania wychowawcy z rodzicami

I

Serweta Ewa

   6 Gimnazjum

II a

Gurowiec Barbara

   4

 II b

Feliszewska Katarzyna/ Katarzyna Wojdas

   8

 III a

Urban Ewa

   3

III b

Urbańczyk Anna

   7

IV a

Psonka Agata

 20 - Gimnazjum

IV b

Kocjan Joanna

 11

V a

Studentkowska Anna

Sala Gimnastyczna SP

V b

Kusaj Tatiana

12

V I a

Kukuła Beata/polski

13

VI b

Lebiocka Renata

14