szkoła podstawowa
nr 1

im. Tadeusza Kościuszki
w Mierzęcicach

Strona Szkoły Dzienniczek Ucznia

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie finansowe naszej szkoły -  wpłaty na Radę Rodziców oraz przekazanie 1% podatku poprzez Fundację Rosa.

Prosimy o dalsze wsparcie - szczegóły w zakładce o szkole - link