szkoła podstawowa
nr 1

im. Tadeusza Kościuszki
w Mierzęcicach

Strona Szkoły Dzienniczek Ucznia

Dopłata za mleko w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 16 zł (8 zł/semestr). Płatność na świetlicy szkolnej.