Mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego i Inspektora BHP stwierdza się, że od dnia 2.09.2015 roku następuje całkowity zakaz wjazdu na teren szkoły. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Mierzęcice oraz instruktorów Orlika. Jednocześnie zakazuje się parkowania samochodów wzdłuż drogi dojazdowej ( wzdłuż płotu ).