Jak powstało życie na Ziemi?

W sobotę 19 listopada br. studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Mierzęcicach wzięli udział w kolejnym wykładzie. Tym razem Popularyzator Nauki dr Agata Jurkowska, przybliżyła młodym odkrywcom historię powstania życia na Ziemi.

Podczas interaktywnego wykładu, który odbył się dzięki współpracy Gminy Mierzęcice, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Sponsora Głównego- Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, dzieci dowiedziały się m.in.: kim jestgeologiczym się zajmuje, jak powstały pierwsze organizmy na Ziemi, a także poznały skład atmosfery ziemskiej. Na zakończenie spotkania, studenci obejrzeli film o pierwszych organizmach składających się z wielu komórek.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Aktualnie spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń. 

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Śląska i Opolszczyzny. Ponadto gazociąg relacji Tworóg - Tworzeń będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”. 

GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi również projekt inwestycyjny polegający na przyłączeniu Elektrowni Łagisza do sieci przesyłowej gazu, w ramach którego zostanie wybudowany gazociąg o długości około 12km. 

Gminy, na terenie których zlokalizowane będą gazociągi, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. 

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Powrót