Rozpoczynamy przygodę z programem Erasmus+

Erazmus   Nasza szkoła w tym roku rozpoczyna 2-letnią przygodę z programem Erasmus+. W wyniku zagranicznych szkoleń przedstawicieli naszej kadry udało się znaleźć parterów do współpracy i wspólnie napisać wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Grecji. Otrzymaliśmy 89 punktów na 100, a 60 punktów to konieczne minimum, by uzyskać dofinansowanie na realizację projektu.  Nasz projekt współpracy międzynarodowej zatytułowany jest  The EUropean Heritage in the politically and culturally changing world as means Against Radicalization i dotyczy europejskiego dziedzictwa kulturowego, które ma przeciwdziałać radykalizacji w zmieniającym się świecie. Nasza dwuletnia współpraca obejmować będzie 5 szkół. Pozostałe szkoły partnerskie pochodzą z: Grecji, Chorwacji, Portugalii oraz Cypru. Cały projekt to szereg innowacyjnych działań w międzynarodowym towarzystwie. Wszyscy jednak najbardziej czekamy na 5 wymian młodzieży. Każdy wymiana trwa 5 dni.  W pierwszym roku pojedziemy na Cypr i do Chorwacji, zaś w marcu 2019 przyjmować będziemy gości w naszej szkole. Kolejny rok to wyjazdy do Portugalii, Grecji i Strasburga. Strasburg to miasto, z którego nie mamy żadnego partnera, ale pomyśleliśmy, pisząc wniosek, że może dobrze jest także pokazać uczniom miejsca bezpośrednio związane z Unią Europejską. Z niecierpliwością czekamy na europejskie wyzwania, a chętnych uczniów zapraszamy do zaangażowania się w projekt.