SmodBIP - SmodBIP  
 
RSS
szukaj
RSS
A A A K


Witamy na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach jest placówką publiczną. Urząd dyrektora sprawuje mgr Paulina Niegowska.

Procesem dydaktyczno - wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, dbająca o harmonijny rozwój każdego dziecka.

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych oraz obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości i zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie.

Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, naukę dwóch języków obcych ( język angielski, język niemiecki), uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań, zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej, bogaty księgozbiór w bibliotece, smaczne i zdrowe obiady w stołówce, szeroki program imprez klasowych i szkolnych, także sportowo-rekreacyjnych, wyjazdy do kina i teatru.

Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.

Kontakt:

  1. Dyrektor Szkoły - mgr Paulina NiegowskaAktualności Opublikował: Marek Zawadzki
Publikacja dnia: 13.01.2018
Podpisał: Marek Zawadzki
Dokument z dnia: 22.11.2013
Dokument oglądany razy: 19 138